སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པོའི་སྟོད་ཆ ། བོད་སྐད་ཡིག་གི་ཁྲིད་ཟིན་ཆ་ཚང་།( གསར་བ) 中小学藏文资源网│བོད་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ ། 中国藏族中学网 བོད་ཀྱི་སློབ་འབྲིང་དྲ་བ།