ལོ་རིམ་བཞི་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྨད་ཆ། 1.མཐུན་པ་སྤུན་བཞི
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བཞི་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྨད་ཆ། 1.མཐུན་པ་སྤུན་བཞི

ལོ་རིམ་བཞི་པའི་བོད་སྐད་ཡིག་སྨད་ཆ། 1.མཐུན་པ་སྤུན་བཞི

སློབ་རིམ: བཞི་པ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .pptx

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2023-02-21

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།