སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག B
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག B

སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་གཉིས་པའི་སྨད་ཆའི་བོད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག B

སློབ་རིམ: གཉིས་པ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-06-20

ཡིག་གཟུགས:པཎྟི་ཡིག་གཟུགས སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         2.png6Vu康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།