ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
  • QQ
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བའི་ཁྱེད་རང་ཕེབས་བར་དགའ་བསུ་ཞུ།
རྩོམ་པ་པོ་རྣམས་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེས་ལེགས་པའི་བརྩམས་ཆོས་སྤེལ་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་ཞུ།
    དོ་གནང་བྱེད་དགོས་པ:1.རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་དང་འགལ་བའི་དོན་རྣམས་སྤེལ་མི་ཆོག །
        2.རྒྱུགས་གཞི་དང་ཁྲིད་ཆས་སོགས་སྤེལ་བའི་དུས་སུ་ལས་ཁུངས་དང་ལོ་རིམ་གསལ་བོ་འདེམས་དགོས །
        3.སྤེལ་ཟིན་རྗེས་སྐར་འཕྲིན་དང་ཁ་པར་སོགས་གང་རུང་གི་འབྲེལ་བ་བྱས་ཆོག།:18942830804 18942830724
        4. QQ:296309003