སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་ཁྲིད་དཔྱད་གཞི
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་ཁྲིད་དཔྱད་གཞི

སློབ་ཆུང་ལོ་རིམ་ལྔ་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་ཁྲིད་དཔྱད་གཞི

སློབ་རིམ: ལྔ་པ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2019-11-09

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         5.pngajs康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།