ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ལས་དྲི་བ་དང་མངོན་བརྗོད།རྣམ་གྲངས་འདྲེན་པ།སྟོང་ཆ་སྐོང་བ།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ལས་དྲི་བ་དང་མངོན་བརྗོད།རྣམ་གྲངས་འདྲེན་པ།སྟོང་ཆ་སྐོང་བ།

ལོ་རིམ་དགུ་པའི་སྟོད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་བོད་སྐད་ཡིག་རྒྱུགས་ཤོག་ལས་དྲི་བ་དང་མངོན་བརྗོད།རྣམ་གྲངས་འདྲེན་པ།སྟོང་ཆ་སྐོང་བ།

སློབ་རིམ: དམའ་གསུམ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2024-01-07

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།