སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་བོད་སྐད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་བོད་སྐད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

སློབ་ཆུང་གི་ལོ་རིམ་གསུམ་པའི་སློབ་སྐབས་སྟོད་ཀྱི་བོད་སྐད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

སློབ་རིམ: གསུམ་པ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2020-09-28

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         16.png0BG康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།