༢༠༡༩---༢༠༢༠ལོའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་བོད་ཡིག་སློབ་དཀྱིལ་བསླབ་འབྲས་སྤུས་ཚད་ཚད་འཇལ་འདྲི་གཞི།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
༢༠༡༩---༢༠༢༠ལོའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་བོད་ཡིག་སློབ་དཀྱིལ་བསླབ་འབྲས་སྤུས་ཚད་ཚད་འཇལ་འདྲི་གཞི།

༢༠༡༩---༢༠༢༠ལོའི་སློབ་སྐབས་སྨད་ཀྱི་ལོ་རིམ་ལྔ་བའི་བོད་ཡིག་སློབ་དཀྱིལ་བསླབ་འབྲས་སྤུས་ཚད་ཚད་འཇལ་འདྲི་གཞི།

སློབ་རིམ: ལྔ་པ་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2023-03-30

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།