ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སྟོད་ཆ། །ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམ་གཉིས།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སྟོད་ཆ། །ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམ་གཉིས།

ལོ་རིམ་བཞི་པའི་སྟོད་ཆ། །ལྷ་སའི་གཙུག་ལག་ཁང་རྣམ་གཉིས།

སློབ་རིམ: བཞི་པ་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .ppt

ལས་ཁུངས:དཔའ་རིས་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཕྱུག་ལུང་ཕུང་ནག་རིས་སློབ་ཆུང་ སྤེལ་དུས:2019-04-10

ཡིག་གཟུགས:པཎྟི་ཡིག་གཟུགས སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:སྲུང་རྒྱས་སྲུང་། ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

        28efb1d59e28e47d49ff49d7faaab8ba.jpgh90康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།