ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་གཞི
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་གཞི

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྨད་ཆའི་སློབ་དཀྱིལ་རྒྱུགས་གཞི

སློབ་རིམ: དམའ་གཉིས་སྨད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2018-11-16

ཡིག་གཟུགས:པཎྟི་ཡིག་གཟུགས སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:ཚེ་རིང་། ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         _9(@_W091{E`%{V`CNMF~ZC.pngJKh康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།