ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྟོད་ཆའི་བོད་ཡིག་དཀྱིལ་རྒྱུགས་རྒྱུགས་གཞི།

སློབ་རིམ: དམའ་གཉིས་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .doc

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2019-10-29

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ། ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

        7.png SWV康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།