༢༠༡༧ལོའི་སློབ་ཚན་དཔྱད་ཞིབ་ཚོད་ལེན་རྒྱུགས་གཞི ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཡིག
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
༢༠༡༧ལོའི་སློབ་ཚན་དཔྱད་ཞིབ་ཚོད་ལེན་རྒྱུགས་གཞི   ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཡིག

༢༠༡༧ལོའི་སློབ་ཚན་དཔྱད་ཞིབ་ཚོད་ལེན་རྒྱུགས་གཞི ལོ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སྐད་ཡིག

སློབ་རིམ: དམའ་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས རྣམ་པ: .pdf

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2023-05-02

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         11111.pngYHR康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།