ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆ།17. གོང་མའི་ན་བཟའ་གསར་བ།
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆ།17. གོང་མའི་ན་བཟའ་གསར་བ།

ལོ་རིམ་བདུན་པའི་སྟོད་ཆ།17. གོང་མའི་ན་བཟའ་གསར་བ།

སློབ་རིམ: དམའ་གཅིག་སྟོད་ཆ རྣམ་པ: .ppt

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2022-11-01

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

         hzL康巴教学资源网 ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་ད྄་བ །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།