2021ལོའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱུགས་ཤོག
ཁམས་པའི་སློབ་ཁྲིད་ཐོན་ཁུངས་དྲ་བ།
2021ལོའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱུགས་ཤོག

2021ལོའི་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭར་སློབ་མ་བསྡུ་བའི་གཅིག་གྱུར་གྱི་རྒྱུགས་ཤོག

སློབ་རིམ: མཐོ་རྒྱུགས་ཡོངས་རྫོགས རྣམ་པ: .pdf

ལས་ཁུངས:མི་གསལ སྤེལ་དུས:2021-11-26

ཡིག་གཟུགས:ཧི་མ་ལ་ཡ སྐད་རིགས:བོད་ཡིག

རྩོམ་པ་པོ:མི་གསལ ཕབ་ལེན་གྲངས།:

    ངོ་སྤྲོད་མདོ་བསྡུས །

ཀློག་གྲངས་མང་ཤོས།

ནང་དོན་གསར་ཤོས།